Besox

De coronapremie kan ter beschikking gesteld worden tot 31 maart 2022

12 januari 2022

Eerder informeerden wij u reeds over het voorstel van ministers Frank Vandenbroucke en Pierre-Yves Dermagne tot aanpassing van het regelgevend kader van de coronapremie. Op 24 december 2021 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de beslissing tot toekenning en anderzijds de terbeschikkingstelling van de coronapremie in de vorm van consumptiecheques:

  • de beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de coronapremie moet zich situeren vóór 1 januari 2022 en opgenomen zijn in een ondernemingscao of een individuele overeenkomst, afgesloten uiterlijk op 31 december 2021;
  • de coronapremie mag worden uitgereikt tot 31 maart 2022.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 december 2021.

Tags