Besox

De bedienden uit de verhuissector gaan naar PC 226

15 juni 2021

Bedienden die tewerkgesteld zijn in de verhuisondernemingen (waarvan de arbeiders ressorteren onder het PC 140.05) vallen voortaan niet meer onder het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Zij gaan over naar PC 226, bevoegd voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Bron: KB van 12 mei 2021 tot wijziging van het KB van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, BS 8 juni 2021.

Tags