Besox

Coronavirus: verplicht telewerk 4 dagen/week verlengd en telewerkaangifte januari

27 december 2021

Omwille van de aanhoudende coronapandemie heet het overlegcomité op 22 december 2021 beslist dat het telewerk verplicht blijft voor de functies waar telewerk mogelijk is met maximaal 1 terugkeermoment per week. Van de versoepeling die voorzien was vanaf 20 december, namelijk van 1 naar 2 terugkeermomenten per week per werknemer naar de werkvloer, is dus geen sprake meer.

Op die terugkeermomenten mogen er ook maximaal 20% van de werknemers die kunnen telewerken gelijktijdig in de vestigingseenheid aanwezig zijn. In KMO’s met minder dan 10 werknemers mogen maximaal 5 werknemers tegelijk aanwezig zijn. Deze regel verandert niet.

Daarnaast willen we u ook herinneren aan de registratie telewerk. We hebben u dit al uitgebreid toegelicht per e-mail op 22 november 2021 alsook in ons artikel van 30 november 2021. De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de RSZ ter beschikking wordt gesteld, per vestigingseenheid: 1) het totale aantal personen dat er werkzaam is én 2) het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk.

De eerste aangifte moest gebeuren uiterlijk op 30 november 2021. De volgende telewerkaangifte moet gebeuren ten laatste op donderdag 6 januari 2022. De aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand, in dit geval maandag 3 januari 2022.

Wanneer moet u de telewerkregistratie niet doen?

  • Indien er geen wijzigingen zijn in het aantal personen werkzaam in de onderneming (desgevallend per vestigingseenheid) en in het aantal personen in niet-telewerkbare functies doorgegeven ten opzichte van de eerste aangifte in november.
  • In ondernemingen met minder dan 5 werknemers werkzaam, ongeachte de aard van de arbeidsrelatie.

Wat kan Besox voor u doen?
Indien u wenst dat Besox de registratie voor u doet voor één of meerdere vestigingseenheden, kan u hiervoor een mail sturen naar telewerkcorona@besox.be. Gezien wij niet over alle gegevens beschikken zal u na het versturen van uw mail gecontacteerd worden door 1 van onze medewerkers om alle informatie op te vragen teneinde een correcte aangifte te kunnen doen.

Indien u wenst dat Besox voor u de aangifte doet dan gaat u er automatisch mee akkoord dat Besox handelt als gevolmachtigde van uw onderneming voor deze aangifte. Per aangifte zullen wij hiervoor een administratiekost aanrekenen van 50 Euro.

Tags