Besox

Coronavirus: uitbreiding tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

16 maart 2020

Vele werkgevers worden – rechtstreeks of onrechtstreeks – geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken van COVID-19 of het coronavirus.

Daarom had de RVA al eerder aangekondigd dat de getroffen werknemers in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • De werknemer is op vakantie of op zakenreis in een door het virus getroffen land en kan aan het einde van zijn verblijf niet naar België terugkeren door bv. een vliegverbod of een quarantainemaatregel;
  • De werknemer wordt na zijn terugkeer uit een getroffen land bij aankomst in België in quarantaine geplaatst;
  • De productie in een bedrijf is stilgevallen omdat ze afhankelijk is van leveranciers uit een getroffen regio.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan zowel voor arbeiders als bedienden gebruikt worden.

Bedrijven die ten gevolge van het coronavirus kampen met een daling van hun inkomsten, productie, cliënteel,… kunnen voor hun arbeiders ook gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Bedrijven die hun bedienden tijdelijk werkloos willen stellen wegens economische oorzaken, moeten hiervoor een procedure volgen die enige tijd in beslag neemt. In afwachting van het voltooien van deze procedure, kan de onderneming voor haar bedienden een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De maatregel was oorspronkelijk van toepassing tot 31 maart 2020, maar wordt nu verlengd tot 30 juni 2020.

De uitkeringen worden ook opgetrokken van 65 naar 70%. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

Opgelet! Het louter feit dat de werknemer terugkeert uit een getroffen regio of in contact is gekomen met iemand die uit een getroffen zone komt, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn van een besmettingsgevaar, kan niet ingeroepen worden om deze werknemer tijdelijk werkloos te stellen wegens overmacht.

Bedrijven die preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat hun werknemers besmet raken door het coronavirus (en die het gevolg zijn van een eenzijdige beslissing van de werkgever of werknemer) kunnen dus geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Hier zal op zoek moeten gegaan worden naar andere alternatieven, bv. de invoering van telewerk.

Een werknemer die effectief besmet is met het coronavirus is arbeidsongeschikt en maakt ook geen aanspraak op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Bron: Persbericht Maggie De Block dd. 6 maart 2020, www.maggiedeblock.be en nieuwsbericht RVA dd. 9 maart 2020, www.rva.be

Tags