Besox

Coronavirus: afbetalingsplan voor RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing

16 maart 2020

Daar waar de ondernemingen voor hun werknemers beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, heeft de federale regering ook enkele maatregelen genomen voor de ondernemingen en zelfstandigen zelf.

Wat de sociale werkgeversbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal het coronavirus aanvaard worden als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. U kan bij de RSZ een minnelijk afbetalingsplan aanvragen. Met dit plan doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Heeft u al uw sociale zekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

U kan een afbetalingsplan aanvragen via de website van de RSZ. U vult het aanvraagformulier in en legt uit op welke manier uw onderneming financieel te lijden heeft door het coronavirus.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Ook in verband met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van boetes. Natuurlijke en rechtspersonen met een KBO-nummer die hun omzet zien dalen door het coronavirus of waar de bestellingen en/of reservaties aanzienlijk teruglopen, kunnen uiterlijk tegen 30 juni 2020 een aanvraag indienen bij het Regionaal Invorderingscentrum van hun gemeente.

Er kan een afbetalingsplan worden aangevraagd, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u terug op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/node/121/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Bron: Persbericht Maggie De Block dd. 6 maart 2020, www.maggiedeblock.be; nieuwsbericht RSZ dd. 10 maart 2020, www.rsz.fgov.be en nieuwsbericht FOD Financiën dd. 9 maart 2020, www.financien.belgium.be