Besox

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen vanaf 8 maart 2021

16 maart 2021

Op vrijdag 5 maart 2021 besliste het overlegcomité om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen. Deze versoepelingen werden inmiddels ook bekrachtigd in een ministerieel besluit dat op 7 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Onder andere de volgende versoepelingen werden doorgevoerd, met ingang van 8 maart 2021:

  • huis-aan-huis en leurdersactiviteiten blijven verboden, maar in afwijking van deze regel worden de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren wel toegelaten. We kunnen hierbij denken aan ijsjesverkopers;
  • diensten van haarverzorging aan huis zijn terug toegelaten;
  • privésauna’s mogen de deuren terug openen onder strikte voorwaarden:
  1. deze mogen enkel gebruikt worden door personen van hetzelfde gezin of personen die een duurzaam contact onderhouden;
  2. stoomcabines, hammams, jacuzzi’s en dergelijke mogen nog niet gebruikt worden;
  • fotografen mogen in hun lokalen terug meerdere personen tegelijk ontvangen indien het gaat om personen van hetzelfde gezin, personen die een duurzaam contact onderhouden of kinderen tot en met 12 jaar;
  • de verplichting van het invullen van een Passenger Locator Form en het voorleggen van een negatieve coronatest is niet meer van toepassing voor grensarbeiders en transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn, voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen.

Alle andere maatregelen blijven voorlopig van kracht. Dit betekent dat het verplicht telewerk nog steeds van toepassing is. Alsook de regels rond reizen naar het buitenland.

Bron: Ministerieel besluit van 6 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 7 maart 2021.

Tags