Besox

Coronamaatregelen: een aantal versoepelingen op komst

17 februari 2021

Op vrijdag 5 februari 2021 besliste het overlegcomité om een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus licht te versoepelen: zo mogen de kapsalons en andere niet-medische contactberoepen de deuren voorzichtig terug openen, zij het onder strenge voorwaarden. Een aantal regels worden dan weer verstrengd. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste beslissingen, die inmiddels bekrachtigd werden in een ministerieel besluit.

Kapperszaken

De kapperszaken mogen vanaf 13 februari 2021 de deuren opnieuw openen. Er zullen wel strikte veiligheidsmaatregelen moeten toegepast worden om de klanten te mogen ontvangen: verplichting om op afspraak te werken, wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen om alles voldoende te kunnen reinigen en ontsmetten, enz. De te nemen maatregelen zullen nog verder vastgelegd worden in een protocol tussen de minister van Werk en de minister van Middenstand. Dienstverlening aan huis blijft verboden tot 1 maart 2021.

Andere niet-medische contactberoepen

Kappers aan huis, schoonheids-, massage- en nagelsalons, niet-medische pedicurezaken en tatoeage- en piercingsalons mogen terug open vanaf 1 maart 2021. Ook zij zullen de nodige veiligheidsmaatregelen, opgenomen in voornoemd protocol, moeten naleven.

Vakantieparken, bungalowparken en campings

De vakantie-, bungalowparken en campings mogen opnieuw open vanaf 8 februari 2021. Hun restaurants, drankgelegenheden, sanitaire voorzieningen en andere gemeenschappelijke faciliteiten blijven evenwel gesloten.

Dierenparken

Dierenparken mogen ook terug open vanaf 13 februari 2021, maar wel onder de strikte voorwaarden die nu al gelden voor natuurparken: enkel de buitengedeelten mogen open en er moet een strikte toegangscontrole zijn.

Vastgoed

Vanaf 13 februari 2021 zijn de prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector, die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bv. huisbezoeken, het nemen van foto’s, …) toegelaten aan huis mits naleving van de veiligheidsmaatregelen die nog zullen vastgelegd worden in een protocol.

Mondmaskers

Bandana’s, sjaals, buffen, … worden vanaf 13 februari 2021 niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker. Ook maskers met uitlaatventiel worden vanaf dan verboden.

Verklaring op eer voor professionele reizen: uitzondering voor vrachtwagenchauffeurs

Het verbod op niet-essentiële reizen wordt verlengd tot 1 april 2021. Essentiële reizen van en naar het buitenland zijn toegelaten, mits de persoon o.m. een verklaring op eer kan voorleggen.

Deze verklaring op eer is vanaf 13 februari 2021 niet meer vereist voor vrachtwagenchauffeurs die goederen voor verbruik op het Belgisch grondgebied vervoeren of die op doorreis zijn. Zij moeten wel de (wettelijk verplichte) transportdocumenten kunnen voorleggen die de noodzaak van hun verplaatsing bewijzen.

En wat met het verplicht telewerk?

Alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 april 2021. Dit betekent ook dat het verplicht telewerk met een maand verlengd wordt. Enkel indien thuiswerk niet mogelijk is omwille van de aard van het werk of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening, mag de werknemer zich naar de werkplek begeven.

Bron: MB van 6 februari 2021 houdende wijziging van het M.B. van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 7 februari 2021.

Tags