Besox

Coronacrisis: uitstel van betaling RSZ-bijdragen

7 april 2020

De RSZ neemt een aantal begeleidende maatregelen voor werkgevers die op één of andere manier getroffen worden door het coronavirus. Eén van deze maatregelen is een uitstel van betaling van RSZ-bijdragen tot 15 december 2020.

Automatisch uitstel van betaling

Aan ondernemingen die verplicht dienden te sluiten, heeft de RSZ automatisch een uitstel van betaling toegekend. Het gaat onder meer over de horecasector en de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector.

Of u in aanmerking komt voor het automatisch uitstel, kan u nagaan via de website van de RSZ. U dient alleen uw KBO-nummer in te geven: https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid. U ziet dan meteen of de RSZ u al een uitstel van betaling heeft toegekend.

Uitstel via een elektronische verklaring op eer

Was u niet verplicht om te sluiten, maar heeft u het toch moeten doen omdat u niet aan de sanitaire maatregelen kan voldoen of omwille van andere redenen (bv. de sluiting van uw klanten of toeleveranciers), dan kan u uitstel van betaling vragen via een elektronische verklaring op eer die u op de website van de RSZ vindt: https://www.socialsecurity.be/onlineserviceLibrary/walibis/userType.html?requestId=pkg27d5hmt4407i6ogmrb58mjd&domain=prd&language=nl&userTypes=citizen+uman+professional

Het uitstel heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Hieronder vallen dus:

  • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
  • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
  • het derde voorschot voor het eerste kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
  • het saldo van het eerste kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en dat vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
  • de voorschotten voor het tweede kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
  • het saldo van het tweede kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Geen uitstel van betaling indien geen volledige sluiting

Wanneer slechts een gedeelte van uw onderneming gesloten is, komt u niet in aanmerking voor het uitstel van betaling. Het uitstel geldt alleen wanneer alle activiteiten van de onderneming stopgezet worden. Zo zal een garage met een toonzaal waar de toonzaal gesloten is, maar de werkplaats nog open is voor dringende herstellingen, niet in aanmerking komen voor het uitstel van betaling van RSZ-bijdragen.

Bron: www.socialsecurity.be

Tags