Besox

Corona: wijziging van de verplichtingen voor de tijdelijke tewerkstelling van werknemers die in het buitenland wonen of verblijven

20 januari 2021

Een nieuw ministerieel besluit dat op 12 januari 2021 in het Belgisch Staatsblad verscheen, wijzigt met ingang van 12 januari 2021 de verplichtingen in geval van tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

1. Register buitenlandse werknemers of zelfstandigen

Eerder lieten wij u al weten dat werkgevers uit de bouw en aanverwante sectoren, de schoonmaak, de land- en tuinbouw en de vleessector verplicht waren om een register bij te houden en om te controleren of het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) vóór aanvang van de werken werd ingevuld.

Deze verplichting wordt sinds 12 januari 2021 uitgebreid naar alle sectoren.

Dit betekent dat voortaan alle werkgevers die rechtstreeks of via onderaanneming tijdelijk beroep doen op werknemers of zelfstandigen uit het buitenland voor werkzaamheden in België zo’n register moeten bijhouden.

In het register moeten de volgende gegevens bijgehouden worden:

  • de identificatiegegevens van de werknemer/zelfstandige: naam en voornaam, geboortedatum en rijksregister- of bisnummer;
  • de verblijfplaats in België;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer/zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • desgevallend, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

De gegevens moeten 14 dagen na het einde van de activiteit vernietigd worden.

Deze verplichting is niet van toepassing op grensarbeiders of wanneer het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

Het register kan opgevraagd worden door de contactopsporingsdiensten en door de inspectiediensten.

U vindt een voorbeelddocument op de klantenzone van onze website (Coronavirus Register buitenlandse werknemer).

2. Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)

Voortaan zijn ook alle werkgevers of gebruikers verplicht om na te gaan of het Passagier Lokalisatie Formulier (Passenger Locator Form of PLF) door de werknemer of zelfstandige uit het buitenland werd ingevuld.

Wanneer het PLF nog niet is ingevuld, moet de werkgever erop toezien dat het formulier ingevuld is vóór de aanvang van het werk in België.

Ook deze verplichting wordt sinds 12 januari 2021 dus uitgebreid naar werkgevers van alle sectoren.

3. Negatieve COVID-test

Verder moet de werknemer of zelfstandige uit het buitenland ook bewijs kunnen leveren van een negatieve COVID-test die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen (behalve als hij minder dan 48u in België verblijft of grensarbeider is). Het negatieve testresultaat kan worden gecontroleerd door de arbeidsarts en door de inspectiediensten. Ook deze verplichting geldt voortaan zonder onderscheid voor alle sectoren.

Het nieuwe ministerieel besluit somt een aantal categorieën van reizigers op die niet over een negatief testresultaat moeten beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen vanuit een rode zone. Dit is van toepassing voor:

  • transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor verbruik op het grondgebied vervoeren of die alleen op doorreis zijn;
  • zeevarenden;
  • Border Force Officers van het Verenigd Koninkrijk;
  • grensarbeiders.

4. Naleving verplichtingen inzake COVID

Het ministerieel besluit legt ook een algemene verplichting op aan alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden om de verplichtingen inzake COVID die door de overheid zijn opgelegd na te leven. Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen en de inspectiediensten aan de betrokken personen vragen om het bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven. Hiermee worden onder meer de regels inzake quarantaine, testen en het PLF bedoeld.

5. Aanpassingen

Er wordt tevens voorzien dat de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met als doel een professionele kwalificatie, opnieuw mogelijk wordt.

Deze nieuwe maatregelen zullen in principe van toepassing zijn tot 1 maart 2021.

Hetzelfde ministerieel besluit zorgt daarnaast ook voor een verlenging van alle bestaande coronamaatregelen tot 1 maart 2021.

Bron: Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 12 januari 2021.

Tags