Besox

Corona: Verplichte vaccinatie in de zorgsector op komst?

29 oktober 2021

Op 15 oktober 2021 boog de Nationale Arbeidsraad zich over de vraag van de bevoegde ministers Vandenbroucke en Demargne of de werknemers uit de zorgsectoren verplicht moeten worden om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus.

De standpunten van werknemers- en werkgeversorganisaties lopen uiteen: de werkgevers staan positief tegenover een verplichte vaccinatie, de werknemersorganisaties niet. Zij vinden dat er blijvend moet worden ingezet op sensibiliseringscampagnes om een vrijwillige vaccinatie te bereiken.

Ook over de vraag wie verplicht gevaccineerd zou moeten worden, zijn de meningen verdeeld:

  • De werknemersvertegenwoordigers menen dat enkel het personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de zorg, in aanmerking komt. Voor het onderhoudspersoneel, de catering, de kappers (zowel interne als externe) moet de verplichting in functie van de intensiteit van hun contacten met patiënten worden bekeken;
  • De werkgeversvertegenwoordigers meent dat de verplichte vaccinatie niet enkel moet worden beperkt tot werknemers, maar moet worden uitgebreid naar zelfstandige zorgverstrekkers, vrijwilligers, mantelzorgers, enz.

Nog een belangrijke vraag die de sociale partners in de NAR moesten beantwoorden, is de vraag welke gevolgen er mogen worden gekoppeld aan de weigering van een verplichte vaccinatie. Zoals verwacht, zitten de werknemers- en werkgeversorganisaties ook hier niet op dezelfde lijn. De werkgevers vragen de mogelijkheid om sancties op te leggen aan de werknemers die de vaccinatie weigeren, zoals een schorsing van de arbeidsovereenkomst zonder loon of de verbreking van de arbeidsovereenkomst. De werknemersorganisaties zijn het hier niet mee eens.

De werkgeversvertegenwoordigers vestigen ook de aandacht op het vaccinatiebewijs. Voor de werknemers die reeds in dienst zijn, kan het bewijs van volledige vaccinatie worden geleverd via de arbeidsgeneeskundige dienst. Nieuwe werknemers zouden het bewijs moeten leveren bij de aanwerving of uiterlijk vóór de eerste werkdag. Personen die een onderliggende aandoening kunnen bewijzen waardoor ze zich niet kunnen laten vaccineren, zouden vrijgesteld kunnen worden van de vaccinatieverplichting.

Bron: Advies nr. 2.246 van 15 oktober 2021 van de Nationale Arbeidsraad m.b.t. de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel, www.nar-cnt.be.

Tags