Besox

Corona: verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

25 maart 2021

Op de website van de RVA verscheen op 12 maart 2021 een update met betrekking tot de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus COVID-19.

De federale regering besliste begin november 2020 om de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Deze vereenvoudigde procedure wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2021.

Bijgevolg kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus voorlopig verder beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om:

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (vb. door een opgelegde sluiting);
  • een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

Er wordt dus afgeweken van de strikte definitie van het begrip overmacht.

Tags