Besox

Corona: verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

12 januari 2021

Op advies van de NAR wordt de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques opnieuw verlengd. Daartoe werd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2020 een koninklijk besluit gepubliceerd:

  • maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 worden voor een periode van 6 maanden verlengd;
  • sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, en waarvan de geldigheidsduur reeds werd verlengd tot 31 december 2020, blijven nu geldig tot en met 30 september 2021.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 november 2020.

Het koninklijk besluit heeft enkel betrekking op het luik sociale zekerheid. Om ervoor te zorgen dat de fiscale vrijstelling niet in het gedrang komt, past een nieuwe wet dd. 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen t.g.v. de COVID-19-pandemie de fiscale vrijstellingsvoorwaarden aan deze verlenging aan.

Bron: KB dd. 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29 december 2020 en Wet dd. 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen t.g.v. de COVID-19-pandemie, BS 30 december 2020.

Tags