Besox

Corona: verlenging geldigheidsduur consumptiecheques

12 januari 2021

Een koninklijk besluit van 28 december 2020 bepaalt dat ook de geldigheidsduur van de consumptiecheques wordt verlengd.

De werknemers kunnen de consumptiecheques gebruiken tot en met 31 december 2021.

In de zorgsector mag de consumptiecheque ook tot 30 juni 2021 worden uitgereikt. Het koninklijk besluit bepaalt immers dat een uitreiking tot die datum mogelijk is in de sectoren die beslist hebben over de toekenning van een consumptiecheque na een financieringsbeslissing van de subsidiërende federale overheid of gefedereerde entiteit in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Bron: KB dd. 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, BS 31 december 2020.

Tags