Besox

Corona: update nieuw Vlaams beschermingsmechanisme

24 november 2020

Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse regering tot aanpassing van een aantal modaliteiten van het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. De lijst van verplicht gesloten sectoren die steun kunnen genieten voor de periode van sluiting tot 15 november 2020 wordt uitgebreid. Eveneens wordt er een minimum en maximum steunbedrag ingevoerd. Tevens krijgen ondernemingen die tot eind 2020 zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen bijkomende steun.

Periode 1 oktober tot 15 november 2020

Cafés en restaurants die verplicht gesloten werden vanaf 19 oktober 2020 en andere sectoren die verplicht gesloten werden vanaf 23 oktober 2020 kunnen een beroep doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. U moet geen omzetverlies kunnen aantonen voor de periode waarin u verplicht gesloten bent. De Vlaamse Regering heeft de lijst van verplicht gesloten sectoren die steun kunnen genieten sinds de sluiting tot 15 november 2020 uitgebreid. Ook indien u ondertussen gebruik maakt van het systeem van ‘click&collect’ kan u beroep doen op de steunmaatregel. Ondernemingen die ervoor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020, moeten wel een omzetdaling van 60% kunnen aantonen.

Bovenstaande afwijking in verband met het aantonen van het omzetverlies geldt niet voor restaurants waarvan de omzet in de periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Dan moet u wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Toeleveranciers van verplicht gesloten ondernemingen kunnen eveneens een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van hun klanten.

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme is niet enkel voor verplicht gesloten ondernemingen, maar ook voor andere ondernemingen die een omzetverlies van 60% kunnen aantonen. In deze situatie kan u kiezen om ofwel een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020, ofwel voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020.

Bedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet opgestart waren in 2019, kijkt men naar de omzetdaling in vergelijking met de verwachte omzet zoals omschreven in het financieel plan.

De subsidie bedraagt maximaal:

voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020:

  • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer;

voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020:

  • € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;
  • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;
  • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

Tevens is er een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000 voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 en van € 600 voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. De minima en maxima voor gesloten sectoren worden geproratiseerd. De lijst met gesloten sectoren en de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen kan u terugvinden via de volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/hoeveel-bedraagt-het-nieuw-vlaams/lijst.

Aanvraag

Deze aanvraag kan u indienen vanaf maandag 16 november 2020 en uiterlijk op 31 december 2020, via de volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/hoe-vraag-je-het-nieuw-vlaams.

Periode 16 november tot 31 december 2020

Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme wordt eveneens uitgebreid voor de periode van 16 november tot 31 december 2020. Deze aanvraag kan ingediend worden vanaf 4 januari 2021.

Bron: ‘Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme’, www.vlaio.be; ‘Vraag nu het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme aan’, www.vlaio.be.

Tags