Besox

Corona: publicatie verlenging van tijdelijke versterking AktiF en AktiF-PLUS

26 november 2020

Sinds 1 januari 2019 kunnen werkgevers die werkzoekenden met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap aanwerven een financiële steunmaatregel aanvragen indien de werknemer:

  • ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de ADG (=tewerkstellingsdienst van de Duitstalige Gemeenschap);
  • niet meer leerplichtig is;
  • de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt.

De Regering besliste in het voorjaar reeds om de bedragen van de AktiF- en AktiF-PLUS-subsidies tijdelijk te verdubbelen gedurende de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

Daarnaast voorzag men initieel ook in een verlenging van de toekenning van de AktiF- en AktiF-PLUS-subsidies met 6 maanden in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Deze periode wordt nu verlengd tot en met 19 april 2021.

Werkgevers die een AktiF- of AktiF-PLUS-subsidie ontvangen in de periode van 13 maart 2020 tot en met 19 april 2021 zullen deze steun dus 6 maanden langer ontvangen.

Bron: Besluit van de Regering dd. 1 oktober 2020 tot verlenging van de periode vermeld in artikel 43.5 van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF Plus-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, B.S. 12 november 2020.