Besox

Corona-ouderschapsverlof voor ouders met kinderen jonger dan 12

6 mei 2020

Wellicht nog deze week zal de regering een formele beslissing nemen over de mogelijkheid voor ouders om corona-ouderschapsverlof te kunnen nemen als ze minstens één kind ten laste hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft (of 21 jaar indien het gehandicapt is). De anciënniteitsvoorwaarde wordt beperkt tot één maand, namelijk de ouder dient minstens één maand verbonden te zijn met een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden onder de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/2 of 1/5. Een volledige schorsing van de prestaties zal niet mogelijk zijn.

Dit corona-ouderschapsverlof zal opgenomen kunnen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020 en zal niet meetellen voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof.

Voor de opname van dit corona-ouderschapsverlof zal het akkoord van de werkgever nodig zijn.

Opgelet: het besluit met betrekking tot dit corona-ouderschapsverlof moet nog gepubliceerd worden. Het corona-ouderschapsverlof kan dus nog niet aangevraagd worden bij de RVA.

Wij houden u hiervan uiteraard verder op de hoogte!

Bron: Nieuwsbericht RVA dd. 28 april 2020, www.rva.be.