Besox

Corona: nieuwe versoepelingen vanaf september 2021

6 september 2021

De vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd in Vlaanderen inmiddels behaald. Daarom kunnen sommige coronamaatregelen verder worden versoepeld.

Samenkomsten in private ruimten

Geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.

Telewerk

Telewerk is niet langer aanbevolen. De regering raadt wel aan om structureel telewerk te verankeren in de bedrijven. Op de werkvloer moeten nog steeds de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals de afstand van 1,5 meter en de mondmaskerplicht indien deze afstand niet kan gegarandeerd worden.

Horeca

  • Geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen de tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt;
  • Bij verplaatsingen binnen de horecazaak blijft de mondmaskerplicht van toepassing;
  • Dansen op café is pas vanaf 1 oktober 2021 toegelaten;
  • Discotheken en dancings mogen op 1 oktober 2021 de deuren opnieuw openen. Er zullen protocollen worden opgemaakt met de Gewesten, in functie van de zaalcapaciteit en de ventilatie.

Activiteiten in georganiseerd verband

Geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.

Privéfeesten

Geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.

Erediensten

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft wel behouden.

Evenementensector en Covid Safe Ticket

  • Geen beperkingen meer voor evenementen met minder dan 200 toeschouwers binnen en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid anders beslist;
  • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten, zullen vanaf 1 september 2021 gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM;
  • Vanaf 1 oktober 2021 wordt deze drempel minstens verhoogd tot 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Opgelet! Een deel van deze maatregelen, waaronder telewerk en deze m.b.t. de horeca, gelden niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar ligt de vaccinatiegraad nog te laag om verdere versoepelingen door te voeren. De maatregelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing blijven tot zeker 1 oktober 2021 vindt u via de volgende link.

Bron: Ministerieel besluit van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 augustus 2021 en Politiebesluit van 30 augustus 2021 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, BS 31 augustus 2021, 2e editie.

Tags