Besox

Corona hinderpremie: zijn uw vestigingseenheden up to date?

7 april 2020

Een onderneming die verplicht haar activiteiten moet stopzetten door de coronamaatregelen van de federale regering, kan in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid.

Als de onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht sluiten, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal 5 per onderneming, op voorwaarde dat er voor elk van die bijkomende vestigingen minstens 1 voltijds personeelslid tewerkgesteld is dat ingeschreven is bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). De onderneming moet ook in dat geval maar 1 aanvraag indienen.

Dit is het uitgelezen moment om te controleren of uw exploitatie- of uitbatingszetels up to date zijn bij de RSZ. Vraag bij uw dossierbeheerder een overzicht op van alle actieve zetels van het 2de kwartaal 2020 en corrigeer of vul aan waar nodig. Indien niet alle vestigingseenheden officieel werden doorgegeven, dan misloopt u mogelijks een stuk van de hinderpremie.

Maakt u geen aanspraak op een hinderpremie, dan is het ook van belang dat alle zetels bij ons gekend zijn, vraag ook in dit geval een overzicht bij uw dossierbeheerder indien u vermoedt dat niet alle zetels correct werden doorgegeven.

Tags