Besox

Corona: fase 3 van het afbouwplan gaat in op 8 juni 2020

8 juni 2020

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, besliste op 3 juni 2020 om fase 3 van de afbouwstrategie van start te laten gaan met ingang van 8 juni 2020. Wij lichten hierna enkele belangrijke maatregelen voor u toe.

Horecasector

Cafés, bars en restaurants mogen vanaf 8 juni 2020 opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol:

  • een afstand van 1m50 tussen de tafels;
  • maximum 10 personen per tafel;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven;
  • de obers moeten een masker dragen;
  • alle horecagelegenheden mogen tot één uur ’s morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Speelhallen (bv. casino’s), banket- en receptiezalen mogen pas opnieuw openen op 1 juli 2020. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen niet opengaan voor eind augustus 2020, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.

Culturele sector

Vanaf 8 juni 2020 mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat.

Voorstellingen met publiek, inclusief bioscopen, kunnen vanaf 1 juli 2020 worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.

De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.

Wanneer mensen deelnemen aan culturele, maar ook vrijetijdsactiviteiten, is het dragen van een masker steeds aan te bevelen.

Sportieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni 2020 en 50 personen in juli 2020, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

In deze sectoren zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau werkt men, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni 2020 kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat (indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training).

Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Er moet rekening gehouden worden met de volgende beperkingen:

  • contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal,…) moeten steeds beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
  • wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
  • zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium nog gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector is een zittend publiek vanaf 1 juli 2020 weer toegestaan. Het gaat om maximaal 200 personen, ongeacht de grootte van de zaal, mits inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Vrije tijd en ontspanning

Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni 2020, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen. Deze mogen pas vanaf 1 juli 2020 worden heropend.

Bron: www.crisiscentrum.be

Tags