Besox

Corona: Brusselse herstelpremie voor ondernemingen in welbepaalde sectoren

9 november 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt het herstel van de Brusselse economie. In dat kader werden enkele specifieke herstelpremies ingevoerd voor ondernemingen in een aantal zwaar getroffen sectoren.

Het gaat meer concreet om de ondernemingen die actief zijn in de volgende sectoren:

  • restaurants, cafés en sommige van hun leveranciers;
  • discotheken;
  • evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer.

Om in aanmerking te komen, moet de onderneming op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en op die datum minstens 1 vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. De onderneming mag niet genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.

De herstelpremie wordt toegekend in functie van de Brusselse vestigingseenheden actief in de betrokken sectoren met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming. De hoogte van de premie varieert in functie van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) en van het percentage omzetverlies van de onderneming.

Er kan per onderneming slechts één steunaanvraag ingediend worden en de drie premies kunnen ook niet gecombineerd worden.

U kan alle specifieke toekenningsvoorwaarden voor deze herstelpremies terugvinden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Wenst u nog meer informatie, dan kan u ook steeds terecht op het nummer 1819.

Ondernemingen die de herstelpremie willen aanvragen, moeten dit vóór 25 november 2021 doen door middel van een online aanvraagformulier dat beschikbaar is via https://economie-werk.brussels/premie-herstel-formulier.

Bij de aanvraag moet een bankattest toegevoegd worden met daarop de naam van de onderneming en het overeenkomende Belgische zichtrekeningnummer en een recto-verso foto van de identiteitskaart.

Bron: Besluit van 19 oktober 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende herstelsteun aan de nog zwaar getroffen ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, BS 25 oktober 2021.

Tags