Besox

Controleer de verblijfsvergunningen van uw niet-Europese werknemers!

5 juni 2019

Wanneer u een werknemer wil tewerkstellen of in dienst heeft die geen onderdaan is van de Europese Unie, dient deze te beschikken over een toelating om in België te werken en om hier te verblijven.

Sinds 1 januari 2019 worden beide toelatingen vermeld op de gecombineerde vergunning (‘single permit’). Sommige werknemers hebben evenwel nog twee documenten: een arbeidskaart enerzijds en een verblijfsvergunning anderzijds.

Als werkgever moet u niet alleen nagaan of de werknemer toelating heeft om in België te werken, maar ook of hij geldig in België verblijft.

In de eerste plaats moet u vóór de aanwerving van de werknemer controleren of deze beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Ook moet u een kopie van de verblijfsvergunning van uw niet-Europese werknemers kunnen voorleggen aan de inspectiediensten.

U heeft er ook alle belang bij om de geldigheidsdata van de verblijfsvergunningen goed bij te houden en zelf ook op te volgen wanneer de vervaldatum van de verblijfsvergunning nadert. Zo kan u nauwkeurig opvolgen of de werknemer deze tijdig vernieuwt. Want op het tewerkstellen van werknemers die geen geldige verblijfstitel hebben, staan zware sancties.

De werkgever die de bovenstaande verplichtingen niet naleeft, kan bestraft worden met een sanctie van niveau 4: een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van € 4.800 tot € 48.000. Bovendien kan de rechtbank een beroepsverbod, bedrijfssluiting of een exploitatieverbod opleggen.

Indien er geen strafvervolging voor de rechtbank wordt ingesteld, kan er een administratieve geldboete van € 2.400 tot € 24.000 worden opgelegd. De geldboetes worden vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

U heeft er dus alle belang bij om de geldigheid van de verblijfsvergunningen van uw niet-Europese werknemers grondig te controleren en op te volgen!

Bron: Artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek.