Besox

Chocolatiers kunnen vanaf nu beroep doen op flexi-jobs

27 april 2023

Zoals reeds werd gecommuniceerd, diende men op 9 februari 2023 een wetsvoorstel in om het toepassingsgebied van de flexi-jobarbeidsovereenkomst uit te breiden met het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242.

Aangezien bakkers en banketbakkers, die bijdragen aan het ‘Waarborg en sociaal fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij’ reeds gebruik kunnen maken van flexi-jobs en de activiteit van een chocolatier vergelijkbaar is, werd uiteindelijk op 13 april 2023 de wet gepubliceerd tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot deze sector.

Bron: Wet van 26 maart 2023 houdende wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs tot de chocolatiers betreft, BS 13 april 2023.

Categorie

Tags