Besox

Buitenlandse werknemers die naar België komen moeten een negatieve coronatest hebben

6 januari 2021

Werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven en die tijdelijk naar België komen (of terugkeren) om werken uit te voeren in de bouw en andere aanverwante sectoren die onroerende werkzaamheden uitoefenen (*), in de schoonmaak, in de land- en tuinbouw en in de vleesverwerking, moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

(*) Niet alleen PC 124 (bouwbedrijf), maar ook bepaalde onroerende werkzaamheden door werknemers van PC 111 (metaal), 126 (hout en stoffering) en 149.01 (elektriciens) vallen hieronder.

Oorspronkelijk was voorzien dat deze test niet ouder mocht zijn dan 48 uur. Inmiddels is deze regel wat versoepeld: de test mag ten vroegste 72 uur voor de aanvang van de werkzaamheden of activiteiten in België worden afgenomen.

De preventieadviseur-arbeidsartsen en de artsen-sociaal inspecteur van de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk van de FOD WASO mogen controleren of de werknemer/zelfstandige een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

Bij gebrek aan een negatief testresultaat, moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief testresultaat kan worden meegedeeld. In deze periode mogen deze werknemers of zelfstandigen niet tewerkgesteld worden.

De verplichtingen inzake het bijhouden van een register en de controle van het Passenger Locator Form blijven onverkort bestaan.

Ter herinnering: bijhouden van een register

Sinds 24 augustus 2020 zijn de werkgevers uit de genoemde sectoren verplicht om een register bij te houden met persoonsgegevens wanneer zij rechtstreeks of via onderaanneming tijdelijk beroep doen op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

In het register moeten de volgende gegevens worden bijgehouden:

  • de identificatiegegevens van de werknemer/zelfstandige: naam en voornaam, geboortedatum en rijksregister- of bisnummer;
  • de verblijfplaats in België;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer/zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • desgevallend, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Besteed voldoende aandacht aan deze verplichting tot bijhouden van een register, want uit cijfers van het SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers niet in orde is met deze verplichting!

Ter herinnering: controle van het Passenger Locator Form

Iedereen die vanuit het buitenland naar België terugkeert of naar België reist, moet een Passenger Locator Form invullen indien ze hier langer dan 48 uur verblijven.

De werkgevers uit voornoemde sectoren moeten vóór aanvang van de werkzaamheden controleren of de werknemers en zelfstandigen waarop zij tijdelijk beroep doen dit formulier hebben ingevuld.

Bron: M.B. van 24 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 24 december 2020, 2e editie.

Tags