Besox

Buitenlandse seizoensarbeiders en hooggeschoolden aanwerven

11 september 2019

Werknemers van buiten de Europese Unie die hier willen komen werken als seizoensarbeider of via een Europese blauwe kaart, moeten een toelating tot arbeid hebben. De aanvraagprocedure voor deze toelating is vanaf 1 september 2019 gewijzigd.

Seizoensarbeiders

In Vlaanderen mogen buitenlandse (niet-EU) seizoensarbeiders tewerkgesteld worden in de landbouw, tuinbouw en horeca. Zij mogen hier maximum 5 maanden per periode van 12 maanden werken.

De werkgever die buitenlandse seizoensarbeiders wil aanwerven, moet eerst kunnen aantonen dat hij geen kandidaten vindt op de Europese arbeidsmarkt: hij moet gedurende minstens 3 weken een vacature bij de VDAB plaatsen. Pas na afloop van deze 3 weken kan hij een toelating tot arbeid voor niet-EU-seizoensarbeiders aanvragen.

Wanneer de seizoensarbeider minder dan 90 dagen in België komt werken, heeft hij nog steeds een arbeidskaart B nodig. Voor een tewerkstelling van 90 dagen of meer, moet de werkgever sinds 1 september 2019 de procedure van de ‘single permit’ volgen. De toelating tot arbeid wordt voortaan vermeld op de verblijfsvergunning van de werknemer.

De arbeidskaart/single permit moet worden aangevraagd vóór de werknemer naar België komt.

Europese blauwe kaart

Ook voor de hooggeschoolden die in België (komen) werken op basis van een Europese blauwe kaart, moet voortaan de ‘single permit’-procedure gevolgd worden.

Om een Europese blauwe kaart te verkrijgen, moet de werknemer:

  • minstens € 53.971 bruto per jaar verdienen. Voor Vlaanderen is de loongrens € 50.242 per jaar;
  • een arbeidsovereenkomst van minstens één jaar hebben;
  • een hooggeschoold diploma (= minstens 3 jaar studies) hebben.

In tegenstelling tot de buitenlandse seizoensarbeiders, mag de buitenlandse hooggeschoolde wel al in België verblijven op het ogenblik dat de werkgever de Europese blauwe kaart aanvraagt.

Bron: Wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft, B.S. 22 augustus 2019 en KB van 6 juni 2019 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan, B.S. 22 augustus 2019.

Tags