Besox

Betaling feestdag 1 mei 2020 tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

6 mei 2020

De feestdag van vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid) moet door de werkgever betaald worden indien deze valt tijdens de eerste 14 ononderbroken kalenderdagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ten gevolge van het coronavirus). De werknemer ontvangt voor deze dag geen uitkering van de RVA en heeft ten laste van de werkgever recht op zijn normaal loon.

De periode van 14 kalenderdagen moet ononderbroken zijn. Dit betekent het volgende:

  • werknemers die op vrijdag 1 mei 2020 al langer dan 14 kalenderdagen ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn, zullen voor deze feestdag geen loon ontvangen van de werkgever, maar een uitkering van de RVA;
  • werknemers die op vrijdag 1 mei 2020 minder dan 14 kalenderdagen ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn, zullen voor deze feestdag loon ontvangen van de werkgever;
  • werkgevers die het laten werken van de werknemers en tijdelijke werkloosheid afwisselen, zullen de feestdag van 1 mei 2020 moeten betalen als de werknemers de afgelopen 14 kalenderdagen gewerkt hebben.

Tags