Besox

Beslissingen van het Overlegcomité van 14 april 2021

20 april 2021

Het Overlegcomité heeft op woensdag 14 april 2021 de volgende beslissingen genomen in het kader van de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen:

1. Vanaf maandag 19 april 2021

Onderwijs: heropening na de paasvakantie:

 • Voltijdse aanwezigheid in de klas voor het kleuter- en lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel ‘leren-werken’;
 • Halftijdse aanwezigheid in de klas voor de tweede en derde graad van het middelbaar;
 • Eén dag per week aanwezigheid op de campus voor het hoger onderwijs;
 • Examens mogen fysiek plaatsvinden;
 • Indien de cijfers in gunstige zin evolueren, zal het volledig middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

Niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie:

 • Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de EU vervalt, maar er blijft wel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Bij terugkeer uit een rode zone, na een verblijf van minstens 48 uur, is er een verplichte test op dag 1 en dag 7 en een verplichte quarantaine van 7 dagen. De politie zal controles uitvoeren en indien de regels niet worden nageleefd, is er een boete van € 250 verschuldigd;
 • Voor reizen buiten de EU blijven de Europese regels van toepassing.

2. Vanaf maandag 26 april 2021

Buiten samenkomen:

 • Buiten samenkomen mag in een groep van maximaal 10 personen. Hierbij moeten de regels van social distancing nog steeds worden gerespecteerd.

Niet-essentiële winkels:

 • Winkels mogen terug klanten ontvangen zonder afspraak;
 • Er mag gewinkeld worden met maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden.

Niet-medische contactberoepen:

 • De niet-medische contactberoepen waaronder kappers, schoonheidsspecialisten, … mogen heropenen onder de verstrengde voorwaarden.

Testprojecten:

 • Er worden een aantal proefprojecten opgestart om na te gaan hoe verschillende economische sectoren (o.m. cultuur, events, sport) veilig van start kunnen gaan.

3. Vanaf zaterdag 8 mei 2021

Buitenactiviteiten:

 • Activiteiten in georganiseerd verband mogen, voor alle leeftijden, buiten plaatsvinden voor maximaal 25 personen, dit echter zonder publiek of overnachting. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit ook binnen in een groep van maximaal 10 kinderen;
 • Horeca: cafés en restaurants mogen hun terrassen buiten openen;
 • Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten mogen buiten plaatsvinden met maximaal 50 personen;
 • Pretparken en professionele brocante- en rommelmarkten mogen opengaan;
 • De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5 uur ’s morgens enkel in de openbare ruimte mag zijn met maximaal drie personen (niet van het hetzelfde huishouden) of met personen die onder hetzelfde dak wonen.

Nauwe contacten:

 • Een huishouden mag binnen twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot hetzelfde huishouden behoren (kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend).

Deze stap zal enkel doorgaan indien de situatie op intensieve zorg duurzaam is verbeterd en de vaccinatiecampagne vlot verloopt.

4. Vanaf juni 2021

Wanneer bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd zijn, en de situatie op intensieve zorg het toelaat, zal er ruimte komen voor meer activiteiten binnen en wordt het buitenplan verder verbreed. Men vermoedt op dit moment dat dit vanaf begin juni kan mogelijk gemaakt worden.

Bron: www.premier.be.

Tags