Besox

Beslissingen Overlegcomité

29 september 2021

Op vrijdag 17 september 2021 kwam het overlegcomité terug samen om de epidemiologische toestand te bespreken. Gezien de hoge vaccinatiegraad en de stabilisatie van het aantal besmettingen, maar ook rekening houdend met de grote verschillen in vaccinatiegraad, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

Mondmaskerplicht

Vanaf 1 oktober 2021 is het dragen van een mondmasker enkel nog verplicht, voor personen ouder dan 12 jaar, in de volgende situaties:

 • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 • de zorginstellingen;
 • het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Cafés en nachtleven

Vanaf 1 oktober 2021 mag er opnieuw gedanst worden in cafés. Discotheken, dancings en nachtclubs mogen eveneens opnieuw de deuren openen, op voorwaarde van het gebruik van het Covid Safe Ticket en de verzekering van de luchtkwaliteit en ventilatie via verscherpte protocollen.

Gebruik van het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is het bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat.

Volgens het Overlegcomité betreft dit een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen en sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie. Via een decreet of een ordonnantie kunnen deelstaten het gebruik van het Covid Safe Ticket voorzien.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer personen en voor outdoor evenementen met 750 of meer personen al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vervallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM.

Reizen

De inreiscontroles zijn verscherpt en opgedreven. Alle terugkerende of aankomende reizigers worden gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

De deelstaten en lokale besturen hebben eveneens het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Lage vaccinatiegraad in bepaalde steden en gemeenten

De Brusselse overheden moeten de volgende acties ondernemen:

 • een verhoogde inzet van de call and field agents bij terugkerende reizigers uit landen met een hoge positiviteitsratio;
 • een verscherpte manuele controle op de PLF, waarbij verdachte PLF’s systematisch aan field agents worden doorgegeven voor opvolging;
 • de rechtstreekse toegang van de politie tot de databank PLF, met controles op personen die hun testverplichtingen niet nakomen;
 • de uitdrukkelijke vraag aan bedrijven en administraties gevestigd in Brussel om telewerk als norm te behouden;
 • een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket;
 1. de mogelijkheid om zich te laten vaccineren in bedrijven, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten;
 2. mobiele vaccinatiepunten (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apotheken, stations, enz.).

Voorbereiding beëindiging federale fase

In de komende periode wordt het einde van de federale fase verder voorbereid.

Bron: www.info-coronavirus.be.

Tags