Besox

Beslissingen overlegcomité

22 november 2021

Op woensdag 17 november 2021 is het overlegcomité opnieuw samengekomen om maatregelen te nemen om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. De maatregelen zullen ingaan op zaterdag 20 november 2021 en gelden tot vrijdag 28 januari 2022. Onderstaand kan u een overzicht terugvinden van de genomen beschermingsmaatregelen:

Telewerk

In de privésector en bij alle openbare besturen wordt telewerk verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december 2021 wordt het aantal terugkeerdagen gebracht naar maximaal 2 dagen per week per personeelslid.

Er moet een maandelijks elektronisch register worden bijgehouden dat ter beschikking gesteld zal worden via het portaal van de sociale zekerheid.

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het aantal contacten wordt verminderd en dat er minder personen aanwezig zijn op het openbaar vervoer.

Veilige afstand en beperking van sociale contacten

Het is van belang om steeds de veilige afstand van 1,5 meter te respecteren en het aantal sociale contacten te beperken. Het overlegcomité raadt aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze voornamelijk buiten te laten doorgaan.

Mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Er geldt een verplichting tot het dragen van een mondmasker in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven en overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra;
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf 10 jaar en niet meer vanaf 12 jaar. Voor het onderwijs mogen de gemeenschappen beslissen of zij de mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar willen invoeren.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken. Ook wanneer het onmogelijk is om het mondmasker te dragen omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten, mag het mondmasker worden afgezet.

Covid Safe Ticket+

Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, wordt nu ook het dragen van een mondmasker verplicht. Het Covid Safe Ticket is het bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat.

Het Covid Safe Ticket + dragen van een mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaatsvinden);
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor)pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen mondmaskerplicht willen toepassen, moeten bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

Veralgemeende extra vaccinatie

Er komt zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik voor iedereen die volledig gevaccineerd is.

Deze boosterprik was reeds voorzien voor een aantal doelgroepen, nl. 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met het vaccin vanJohnson & Johnson.

Voor 5- tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk worden opgestart, mits gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie

Het overlegcomité vraagt aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen, om zo de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed te kunnen opvolgen.

Begin januari 2022 komt het overlegcomité opnieuw samen om de maatregelen te evalueren.

Bron: www.premier.be

Tags