Besox

België verbiedt reizigersvervoer uit India, Brazilië en Zuid-Afrika

5 mei 2021

Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, is het verboden om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen. Dit verbod is niet geldig voor personen die beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats hebben in België.

Slechts een aantal essentiële reizen zijn wel toegelaten. Het gaat om professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden. Dit personeel moet in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever.

De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, behoren ook tot de categorie “essentiële reizen”. Ook deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Bij gebrek aan dit attest of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

Bron: Ministerieel besluit van 27 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 27 april 2021, tweede editie.

Tags