Besox

Belastingverhoging bij onjuiste fiscale aangiften

2 november 2022

Als werkgever kan u in aanmerking komen voor diverse fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid, ploegenarbeid, overuren, onderzoek en ontwikkeling, enz.

Indien u deze vrijstellingen ten onrechte laat toepassen of laattijdig laat aangeven, kunnen er vanaf 23 oktober 2022 belastingverhogingen worden opgelegd.

De verhoging wordt berekend op de nog verschuldigde en door te storten bedrijfsvoorheffing aan de fiscus.

Voor de overtredingen onder punt B en C tellen de vorige overtredingen niet mee voor de bepaling van het correcte percentage wanneer voor 4 opeenvolgende maandelijkse of kwartaalvervaldagen geen enkele overtreding is bestraft.

Bron: Koninklijk besluit van 13 september 2022 tot wijziging van de artikelen 225, 228, 229 en tot invoeging van een artikel 228/1 in het KB/WIB 92, BS 13 oktober 2022.

Tags