Besox

Arbeiders en bedienden uit de petroleumhandel en –nijverheid binnenkort onder één paritair comité?

28 september 2020

In het kader van de harmonisering van de paritaire comités (waarbij de arbeiders en bedienden worden ondergebracht onder één paritair comité) hebben de sociale partners van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel (PC 117) voorgesteld om hun PC op te heffen en de arbeiders ervan onder te brengen in het PC 211 voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel.

Het PC 211 krijgt dan de nieuwe benaming “Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel”.

Ook deze wijziging moet nog bekrachtigd worden via een koninklijk besluit.

Bron: Bericht betreffende de opheffing van een paritair comité en een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, B.S. 24 september 2020.

Tags