Besox

Alles wat u moet weten als werkgever over het Coronavirus

11 maart 2020

De media overspoelt ons met nieuws over het Coronavirus. Is dit een reden tot paniek? Nee, absoluut niet. Het Coronavirus is te vergelijken met het griepvirus. Het enige verschil is dat het Coronavirus zich wat sneller verspreidt en er nog geen vaccin voor bestaat.

Wat als het virus uw onderneming treft? We bespreken hieronder uitgebreid hoe u als werkgever of HR-verantwoordelijke best omgaat met het Coronavirus.

Zaai zeker geen paniek maar informeer uw werknemers. Hier zijn enkele preventieve maatregelen die u kan nemen in uw onderneming:

  • Handhygiëne: Vraag uw medewerkers om regelmatig de handen te wassen en alcoholische gel te gebruiken die u voorziet op kantoor.
  • Voorzie wegwerpbare zakdoeken op kantoor voor de hoesters en niezers.
  • Vertoont er iemand symptomen? Laat die medewerker dan van thuis uit werken.

Wat doet u met werknemers die terugkeren van een business trip of vakantie?

Bespreek met de werknemer wat eventuele stappen kunnen zijn als de werknemer uit een risicozone komt en/of symptomen vertoont. Dankzij de zelftest van de VUB kan de werknemer zich snel screen op het Coronavirus.

Kan u als werkgever uw werknemer verplichten om 2 weken thuis te werken na zijn vakantie?

Neen, dat kan niet. U kan wel vragen om 2 weken thuis te werken maar dit kan uw medewerker weigeren. Als u toch de toegang tot zijn gebruikelijke werkplaats ontzegt en uw werknemer weigert om thuis te werken, bent u hem een schadevergoeding gelijk aan het loon verschuldigd.

Bovendien zou uw medewerker u in gebreke kunnen stellen wegens het aanbrengen van een eenzijdige wijziging aan een essentiële arbeidsvoorwaarde – met name de plaats van tewerkstelling – hetgeen uiteindelijk zou kunnen uitmonden in het vaststellen door de medewerker van een zogenaamde met verbreking gelijkgestelde handeling. Resultaat zou dan zijn dat u hem een verbrekingsvergoeding moet betalen. In de praktijk zal dit laatste niet zo snel voorvallen, want de medewerker is dan natuurlijk ook wel zijn job kwijt.

Uw werknemer valt ziek (Corona) tijdens zijn vakantie en vraagt om verlof om te boeken naar ziekte?

Niet doen! Als een werknemer tijdens zijn verlof ziek wordt kan dit niet naar ziekte omgeboekt worden. De arbeidsovereenkomst was immers al geschortst omwille van 'vakantie'. Als de werknemer nog steeds ziek is na zijn vakantie dient de arbeidsovereenkomst wel geschortst te worden wegens ziekte. Of u dan gewaarborgd loon wegens ziekte moet betalen is afhankelijk van de situatie. Vraag meer info bij uw dossierbeheerder.

Is uw werknemer in quarantaine geplaatst?

Als je werknemer vast zit op zijn bestemming, of na terugkeer onmiddellijk in quarantaine wordt geplaatst, dan kan je gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De arbeidsovereenkomst wordt geschorst en de medewerker heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (gelijk aan 65 % van het bruto maandloon, begrensd op 2.700,75 EUR) . Bekijk op de RVA-website welke procedure u moet volgen.

Een ongeruste werknemer wil niet naar het werk komen. Wat doet u als werkgever?

Bezorgdheid van de werknemer is geen geldige reden om thuis te blijven van het werk. Stel je medewerkers gerust en tref een regeling. Eventueel kan je medewerker verlof, inhaalrustdagen of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen. Als hij of zij dit niet doet, is de werknemer ongewettigd afwezig.

Uw werknemer is duidelijk ziek?

Overtuig uw werknemer om naar huis te gaan. U kan hem of haar vreemd genoeg niet dwingen om naar huis te gaan, net zoals verplichten om naar de dokter te gaan, is geen optie.

U ondervindt economische schade?

U kan beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als u werknemers niet aan het werk kan houden door gevolgen van het Coronavirus.

Komt u bedrijf financieel in de problemen? Dan kan u beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

U bent zelfstandig en mag niet werken door het Coronavirus?

Bent u minstens acht dagen arbeidsongeschikt door het Coronavirus? Dan hebt u vanaf de eerste dag recht op een zoekte-uitkering via je ziekenfonds.

Krijgt u voor minimum 1 maand werkverbod opgelegd door de arts of de overheid, kan u een uitkering overbruggingsrecht voor zelfstandigen krijgen. U dient hiervoor de nodige bewijsstukken te kunnen voorleggen.

Hebt u als zelfstandige financiële problemen door het Coronavirus?

Bij een significante inkomstendaling kan u een betalingsuitstel vragen voor welbepaalde voorlopige sociale bijdragen. Ook kan u een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen bij de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen). Vraag raad bij uw dossierbeheerder!

This 2013 image depicts a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) scientist harvesting H7N9 virus, grown for the purpose of sharing with partner laboratories for research purposes. Note that he was wearing appropriate personal protective equipment (PPE), which included gloves, a full body smock, and a head covering, consisting of a face shield, and a head covering, providing him with clean, filtered air.

Hebt u nog andere vragen over het Coronavirus? Neem gerust contact op met uw dossierbeheerder.

Voor recente informatie & cijfers van het Coronavirus kan u een kijkje nemen op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Tags