Besox

Akkoord over de begrotingscontrole 2023-2024

17 april 2023

Recent heeft de Regering de begrotingscontrole afgerond en een akkoord bereikt. Hierin stelt men besparingen voorop voor 2024. Onderstaand kan je een overzicht terugvinden van de maatregelen die van belang zijn voor werkgevers.

Verlaging van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

Vanaf 1 januari 2024 worden de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de RVA, berekend op 60% van het begrensd loon i.p.v. op 65% van het begrensd loon.

Ter compensatie ontvangt de tijdelijk werkloze werknemer een supplement ten laste van de werkgever. Dit supplement komt bovenop de bestaande supplementen, voorzien in de wet, cao’s of andere ondernemingsafspraken.

De aanpassing is van toepassing voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Beperkte stijging sociale uitkeringen

De toekomstige verhoging van de sociale uitkeringen wordt beperkt in 2024. Het betreft o.a. werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, minimumpensioenen, etc.

De verhoging van de pensioenplafonds voor werknemers en ambtenaren, voorzien op 1 januari 2024, wordt volledig geschrapt.

De Regering beoogt hiermee het verschil tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit inactiviteit te vergroten.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving

Het bedrag van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer wordt vanaf 1 januari 2024 beperkt tot € 3.100 per kwartaal.

De doelgroepvermindering voor de 4de, 5de en 6dewerknemer wordt opgeheven.

Bron: Diverse media.

Categorie