Besox

Afkoop van studiejaren voor pensioen na meer dan 10 jaar na behalen diploma: kostprijs gekend

14 juni 2019

Wanneer u later een hoger pensioen wenst te ontvangen, kan u uw studiejaren afkopen. Dit houdt in dat u vrijwillig een bijdrage betaalt waardoor vervolgens de studieperioden geregulariseerd worden en dit levert een hoger pensioenbedrag op.

In het kader van de harmonisering van de pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, heeft de Federale regering een nieuwe regeling uitgewerkt sinds 1 december 2017. De kostprijs van de afkoop hangt af van het moment van de aanvraag.

Binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma

De regularisatiebijdrage is vastgelegd op € 1.500 per te regulariseren studiejaar voor diegenen die beslissen dit bedrag te betalen in een periode van 10 jaar volgend op het beëindigen van de studies. Dit bedrag is gekoppeld aan de consumptieprijsindex.

Na 10 jaar na het behalen van het diploma

Na deze periode blijft het mogelijk om studiejaren af te kopen, maar het te betalen bedrag ligt hoger. Tot voor kort was de berekeningswijze van deze bijdrage nog niet gekend.

De bijdrage wordt nu vastgelegd als een percentage van de huidige waarde van de verhoging van het pensioenbedrag die het gevolg is van de afkoop van de studieperioden.

De huidige waarde wordt bepaald rekening houdend met een intrestvoet van 1% van de sterftetafels XR die worden toegepast voor de levensverzekeringsactiviteit. Op die sterftetafel wordt een leeftijdscorrectie van 5 jaar toegepast. Bij de berekening van de actuele waarde van de bijdrage wordt verondersteld dat het rustpensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitbetaald.

De percentages zijn de volgende:

  • 50% als de aanvraag tot regularisatie wordt ingediend tussen 10 en 20 jaar na de datum van het behalen van het diploma;
  • 70% als de aanvraag tot regularisatie wordt ingediend tussen 20 en 30 jaar na de datum van het behalen van het diploma;
  • 85% als de aanvraag tot regularisatie wordt ingediend tussen 30 en 40 jaar na de datum van het behalen van het diploma;
  • 95% als de aanvraag tot regularisatie wordt ingediend na 40 jaar na de datum van het behalen van het diploma.

Deze berekeningswijze treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 december 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 22 mei 2019 houdende uitvoering van artikel 6, §3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen, B.S. 6 juni 2019.