Besox

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 voorziet opnieuw flitscontroles

31 januari 2020

Het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 werd op 20 december 2019 goedgekeurd door de Ministerraad. Dit actieplan bevat concrete acties van de regering, de SIOD en de sociale inspectiediensten die samen moeten zorgen voor een versterkte en meer gecoördineerde aanpak tegen frauduleuze mechanismen. Eén van de 55 acties betreft de flitscontroles.

In 2020 zullen de arrondissementscellen niet alleen onaangekondigde controles uitvoeren, maar zich net zoals in 2018 en 2019 verder toespitsen op flitscontroles in fraudegevoelige sectoren.

Deze flitscontroles worden uitgevoerd door de sociale inspectiediensten, desgevallend bijgestaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, Gewestelijke Inspectiediensten, FOD Financiën,…) en justitie en politie.

Dergelijke flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners.

In 2020 worden de volgende flitscontroles georganiseerd:

  • Schoonmaaksector: januari 2020
  • Elektrotechnische- en bouwsector: maart 2020
  • Horeca: 16 – 22 maart 2020
  • Taxi- en vervoersector: mei 2020
  • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
  • Carwashsector: september 2020
  • Vleessector: november 2020

Opgelet: de voorbije jaren werd steeds een concrete datum geprikt. In 2020 worden de controles echter aangekondigd voor meerdere dagen of zelfs voor een hele maand in de meeste sectoren. De inspecteurs kunnen de desbetreffende sectoren dus de volledige maand viseren.

Bron: www.siod.belgie.be/nl/actieplan-2020-publicatie.

Tags