Besox

Aanvraagformulier verlenging toepassing bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers gepubliceerd

3 oktober 2022

De programmawet van 27 december 2021 heeft twee nieuwe belastingstelsels ingevoerd:

  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen;
  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers.

De bepalingen zijn van toepassing op sommige ingekomen belastingplichtigen en op de ingekomen onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 in België beginnen te werken.

De toepassing van beide bijzondere belastingstelsels is beperkt tot de periode van tewerkstelling van de belastingplichtige in België, met een maximum van 5 jaar. Indien het verblijf en de tewerkstelling in België langer dan 5 jaar duren, dan kan er een verlenging van 3 jaar worden aangevraagd indien er aan alle voorwaarden voldaan is.

Hiertoe moet de werkgever (of de vennootschap) elektronisch een aanvraag indienen bij de fiscale administratie.

Deze aanvraag moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden na het einde van de eerste termijn van 5 jaar.

Op 19 september 2022 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de inhoud van het formulier voor de aanvraag tot verlenging bepaalt.

Bron: Koninklijk Besluit van 1 september 2022 tot vastlegging van de vorm en inhoud van het formulier voor de aanvraag tot verlenging van de toepassing van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers, BS 19 september 2022.

Tags