Besox

Aanvraag energiesteun 2

5 juni 2023

Ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2023 nog steeds geconfronteerd werden met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van het conflict in Oekraïne, kunnen tot 30 juni 2023 energiesteun 2 aanvragen. Deze steunmaatregel moet gezonde ondernemingen verder continuïteit bieden en hen vrijwaren van een faillissement.

Voorwaarden

Na een evaluatie heeft de Vlaamse Regering de voorwaarden voor de energiesteun bijgesteld en een nieuw kader ontwikkeld. Het steunbedrag wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende meerkost voor aardgas en elektriciteit voor de vestigingen van de onderneming in het Vlaams gewest.

Alvorens de onderneming recht heeft op deze energiesteun, moet de onderneming aan heel wat voorwaarden voldoen. Een gedetailleerde beschrijving van alle voorwaarden is beschikbaar op de website van VLAIO.

De onderneming

Het betreft een onderneming met minstens één werkende vennoot of een personeelslid ingeschreven bij de RSZ, die uiterlijk op 1 oktober 2021 is opgestart en een actieve exploitatiezetel heeft in het Vlaams gewest.

Uitgaven voor elektriciteit en gas in 2021

Het moet gaan om een gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan kosten voor elektriciteit en aardgas in haar Vlaamse vestigingen in 2021.

Prijsstijgingen in elektriciteit en aardgas (NIEUW)

Enkel prijsstijgingen in elektriciteit en aardgas, die meer dan 50% hoger liggen dan de prijzen in 2021, kunnen worden gesubsidieerd.

Daling EBITDA

De onderneming kende een EBITDA-daling in het eerste kwartaal van 2023 en leed een operationeel verlies in het eerste kwartaal van 2023 of kende een daling van minstens 50% van de EBITDA in het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van de referentie-EBITDA.

Gedurende 5 jaar gevestigd blijven in het Vlaams gewest

De steun kan enkel behouden blijven indien de activiteiten van de vestiging(en) gedurende 5 jaar na de uiterste indieningsdatum uitgeoefend blijven in deze vestigingen. In geval van een adreswijziging binnen het Vlaams gewest loopt de periode van 5 jaar door.

Geen uitkering van dividenden

De onderneming mag in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geen dividend uitkeren.

Tijdelijke werkloosheid

In het eerste kwartaal van 2023 mag de onderneming die de energiesteun wil aanvragen, niet meer dan 35% van de bij de RSZ ingeschreven werknemers op tijdelijke werkloosheid hebben gezet, tenzij de onderneming kan aantonen dat de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan externe omstandigheden en niet aan de stijgende energieprijzen.

Energiebeleidsovereenkomst

Een onderneming met een hoog energieverbruik, die tot het toepassingsgebied behoort van een energiebeleidsovereenkomst, moet hierop intekenen en de voorwaarden naleven.

Aanvraag

De aanvraag kan tot 30 juni 2023 om 12 uur worden ingediend via de roze knop op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/energiesteun-2

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 tot toekenning van steun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraïne, wat betreft het eerste kwartaal van 2023 en nieuwsbericht Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen van 27 april 2023, www.vlaio.be.

Categorie

Tags