Besox

Aanpassing toegelaten arbeid voor begunstigden van een overlevingspensioen met één of meerdere kinderen ten laste

13 februari 2023

Weduwen en weduwnaars jonger dan 65 jaar met een overlevingspensioen die één of meer kinderen ten laste hebben, mogen sinds 1 januari 2023 meer bijverdienen.

Met ingang van 1 januari 2023 gelden bijgevolg de volgende inkomensgrenzen:

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS van 30 december 2022.

Categorie

Tags