Besox

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

8 november 2022

Nog een maatregel die de gevolgen van de energiecrisis moet verlichten, is een uitstel van 2 maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing. Wordt de bedrijfsvoorheffing maandelijks aangegeven, gaat het over de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van november en december 2022. Indien de aangifte op kwartaalbasis wordt gedaan, betreft het de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het 4e kwartaal 2022.

Ook de betalingstermijnen van de verschillende inkomstenbelastingen worden met 2 maanden verlengd.

Uitstel van betaling betekent dat:

  • men later kan betalen en
  • de fiscus geen nalatigheidsinteresten en geen boetes aanrekent.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022.