Besox

Zijn uw chauffeurs verplicht om tegen 10 september 2016 een nascholing te volgen?

12 juni 2015

In principe moet elke chauffeur die met een vrachtwagen rijdt waarvoor een rijbewijs C of CE vereist is, tegen uiterlijk 10 september 2016 een nascholing van 35 uren hebben gevolgd om in orde te zijn met zijn rijbewijs. Na het volgen van de nascholing wordt op het rijbewijs de code “95” aangebracht.

Een aantal chauffeurs is echter niet onderworpen aan deze verplichting. Op 3 juni 2015 publiceerde de FOD Mobiliteit en Vervoer enkele verduidelijkingen m.b.t. deze uitzonderingen. Voor de volledigheid vindt u hierna een opsomming van de vrijstellingen van vakbekwaamheid. Ingeval u twijfelt of u onder één van deze uitzonderingen valt, zorgt u er best voor dat uw chauffeur toch de nascholing volgt en de code 95 op zijn rijbewijs vermeld staat.

De vrijstellingen gelden voor bestuurders van:

 • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van 45 km/uur;
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten. Daaronder vallen ook de bestuurders van de voertuigen van de NAVO;
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de burgerbescherming;
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de brandweer, inclusief de luchthavenbrandweer;
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, waaronder bestuurders van geldtransporten en bestuurders van een door de politie begeleid voertuig voor gevangenenvervoer, dat vanop afstand door de politie gevolgd wordt of waarbij de politie op de hoogte is van het vervoer;
 • voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie en/of onderhoud. Daaronder vallen ook automonteurs, onder meer wanneer zij naar de technische keuring rijden;
 • nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht, waaronder bestuurders van testvoertuigen of voertuigen die worden geleverd, die rondrijden met een handelaarsplaat;
 • voertuigen die gebruikt worden voor noodtoestanden. Het gaat hier niet om bestuurders van een depannagevoertuig die een beschadigd voertuig na een ongeval gaan ophalen en het naar de garage voeren, maar zelf niet de herstelling ervan uitvoeren (voor dit geval, zie hieronder);
 • voertuigen die worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden, waaronder bestuurders van een mobilhome in de privésfeer, personen die een verhuis doen in de privésfeer, niet-professionele bestuurders bij het vervoer van een jeugdbeweging, bestuurders die hun eigen paarden vervoeren, bestuurders in het kader van vrijwilligerswerk zonder dienstverband. Daaronder worden niet begrepen: de bestuurders van voertuigen in een professioneel kader, zoals bijvoorbeeld personen die voor een gemeentelijke administratie of een vzw werken. Op deze personen kan evenwel een andere vrijstelling van toepassing zijn;
 • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Daaronder worden begrepen: gemeentearbeiders (op werven, installatie van materieel), werfarbeiders, bestuurders van werktuigen op een werf, foor- en marktkramers, tuiniers, dakwerkers, bestuurders van “medische bussen”, tuinders, bestuurders van veegmachines en zoutstrooiers, bestuurders van mediatheek- en bibliotheekbussen, traiteurs en drankhandelaars die deelnemen aan de organisatie van een evenement, installateurs van meubels, keukens, enz., bestuurders van betonpompen, bestuurders van schokabsorberende voertuigen gebruikt in het kader van werkzaamheden en sanitair verantwoordelijken voor paarden. Vallen niet onder deze vrijstelling (en moeten dus een code 95 op hun rijbewijs hebben): bestuurders van vuilniswagens waarbij de collega’s het afval ophalen en bestuurders die materiaal, apparatuur of machines vervoeren voor collega’s die werken op een werf, terwijl zij er zelf niet werken.

Bron: FAQ Vrijstellingen vakbekwaamheid van 3 februari 2015, www.mobilit.belgium.be.

Tags