Besox

Wijziging terugbetaling gewaarborgd loon in de bouwsector

14 september 2015

Bouwbedrijven die minder dan 20 werknemers in dienst hebben, kunnen via hun patronale vereveningsdienst een terugbetaling bekomen van het gewaarborgd loon dat ze betaald hebben aan hun zieke arbeiders.

Als werkgever in de bouwsector kunt u hiervoor gratis aansluiten bij een patronale vereveningsdienst. U krijgt dan het gewaarborgd loon dat u aan uw bouwarbeiders moet betalen tijdens hun arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of privé-ongeval terugbetaald. De patronale lasten krijgt u niet terugbetaald.

Deze terugbetaling geldt enkel voor de arbeiders van PC 124 en dus niet voor de bedienden, de leercontracten en de arbeiders die eventueel onder een ander paritair comité zouden ressorteren.

De sociale partners van PC 124 hebben recent afgesproken dat deze terugbetaling voor de ziekteperiodes vanaf 1 juli 2015 beperkt zal worden tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Deze maatregel was noodzakelijk omwille van besparingsredenen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouw.

Bron: CAO dd. 25 juni 2015 betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht.