Besox

Wijziging doelgroepvermindering eerste werknemers voorzien vanaf 2017

13 december 2016

Een ontwerp van koninklijk besluit voorziet een nieuwe versterking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2017. Hierdoor zal de RSZ-vermindering die een werkgever kan genieten vanaf volgend jaar groter worden bij de aanwerving van de derde tot de zesde werknemer.

  1. Huidige situatie voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016

Momenteel krijgt een werkgever voor de aanwervingen van de eerste zes werknemers vanaf 1 januari 2016 een RSZ-vermindering. De bedragen die hieronder vermeld worden, zijn de maximumbedragen die van toepassing zijn voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties.

Kwartaal 1 tot 5 Kwartaal 6 tot 9 Kwartaal 10 tot 13
1ste werknemer volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur
2de werknemer 1550 EUR 1050 EUR 450 EUR
3de werknemer 1050 EUR 450 EUR 450 EUR
4de werknemer 1050 EUR 450 EUR 0
5de werknemer 1000 EUR 400 EUR 0
6de werknemer 1000 EUR 400 EUR 0

 

  1. Situatie voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017

In de nieuwe regeling zal een werkgever die vanaf 1 januari 2017 een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerft, kunnen genieten van hogere verminderingsbedragen en/of van een langere toekenningsperiode van de RSZ-verminderingen. Voor aanwervingen vóór 1 januari 2017 blijven de huidige bedragen van toepassing. Er is dus geen specifieke overgangsmaatregel voorzien.

Hieronder vindt u een overzicht van de RSZ-verminderingen die van toepassing zouden worden voor aanwervingen van de eerste zes werknemers vanaf 1 januari 2017.

Kwartaal 1 tot 5 Kwartaal 6 tot 9 Kwartaal 10 tot 13
1ste werknemer volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur
2de werknemer 1550 EUR 1050 EUR 450 EUR
3de werknemer 1050 EUR 1050 EUR 450 EUR
4de werknemer 1050 EUR 1050 EUR 450 EUR
5de werknemer 1050 EUR 1050 EUR 450 EUR
6de werknemer 1050 EUR 1050 EUR 450 EUR

 Opgelet: deze informatie is gebaseerd op ontwerpteksten en kan dus nog wijzigen. Zodra de definitieve teksten gepubliceerd zijn, komen wij hier zeker op terug.