Besox

Wijninckxbijdrage aanvullende pensioenen: uitstel tot 1 januari 2019

30 oktober 2017

 

Sinds het vierde kwartaal van 2012 is de werkgever, naast de bijdrage van 8,86%, een bijkomende socialezekerheidsbijdrage verschuldigd voor sommige aanvullende pensioenen. Het betreft de zgn. Wijninckxbijdrage.

Deze Wijninckxbijdrage werd ingevoerd in 2 fases:

Eerste fase: voorlopige regeling

De werkgever is een bijdrage van 1,5% verschuldigd wanneer voor tenminste één van zijn werknemers de betaalde bedragen voor de opbouw van een aanvullend pensioen en de premies voor een overlijdensdekking een jaarlijkse grens van € 30.000 ( € 31.836 voor bijdragejaar 2017) overschrijden.

Tweede fase: definitieve regeling

Bij de definitieve regeling is de bijdrage van 1,5% verschuldigd wanneer de som van het wettelijk pensioen en van het aanvullend pensioen voor een werknemer een bepaalde pensioendoelstelling (een maximumbedrag) overschrijdt.

Er was oorspronkelijk voorzien dat deze definitieve regeling vanaf 1 januari 2016 in werking zou treden. Deze startdatum werd al eens uitgesteld naar 1 januari 2017.

Nu blijkt dat de pensioeninstellingen en Sigedis nog niet klaar zijn met de gegevensinzameling. Daarom wordt de inwerkingtreding van de definitieve regeling opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2019.

 

Bron: Wet van 30 september 2017 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, art. 2 t.e.m.13, B.S. 16 oktober 2017.