Besox

Wetsontwerp ter vereenvoudiging van de procedure van loonoverdracht

25 januari 2016

 

Indien een schuldeiser wil overgaan tot een loonoverdracht, moet hij de consument een brief sturen om hem te verwittigen van zijn voornemen om tot loonoverdracht over te gaan. Een kopie van deze brief wordt aan de gecedeerde schuldenaar verzonden. Na afloop van een termijn van 10 dagen mag de schuldeiser zijn verzoek tot inhouding aan de gecedeerde schuldenaar betekenen. Deze 3 brieven moeten per aangetekend schrijven verzonden worden.

Een wetsontwerp beoogt nu een vereenvoudiging van de brieven tussen de schuldeiser en de gecedeerde schuldenaar. Een elektronische verzending kan de aangetekende brieven vervangen. De brief naar de consument zal per aangetekend schrijven moeten blijven gebeuren.

In de huidige fase wordt dit systeem van beveiligde elektronische zending tussen schuldeisers en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ingesteld. Het is de bedoeling om dit systeem in de toekomst nog uit te breiden naar andere instanties, mits zij voorafgaandelijk hun akkoord hiervoor geven.

 

Bron: Wetsontwerp van 14 januari 2016 houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon.

Tags