Besox

Wetsontwerp over diverse bepalingen bij arbeidsongeschiktheid

25 augustus 2016

De ministerraad keurde op 20 juli 2016 een voorontwerp van wet goed in verband met diverse bepalingen over arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Het voorontwerp van wet regelt de aspecten van het arbeidsrecht in geval van de re-integratietrajecten in de RIZIV-reglementering.

De wet op de arbeidsovereenkomsten zal hierdoor verschillende wijzigingen ondergaan die meer bepaald betrekking hebben op:

  • de impact van de periode van uitvoering van het aangepast werk (progressieve tewerkstelling) op de initiële arbeidsovereenkomst;
  • de berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van verbreking tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk;
  • de verplichting voor de werkgever om tijdens die periode het gewaarborgd loon te betalen.

Deze maatregelen bieden rechtszekerheid in de arbeidsrelatie tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk. De nieuwe regels bieden de partijen ook de mogelijkheid om in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst de belangrijkste elementen van de arbeidsrelatie tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk overeen te komen.

Anderzijds voert het voorontwerp een nieuwe regeling in over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid bij de werknemer. Er wordt voorzien dat het beroep op beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk is nadat het re-integratietraject van de definitief arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd.

 

Bron: ministerraad van 20 juli 2016, www.presscenter.org