Besox

Wet werkbaar en wendbaar werk nog niet in werking getreden

3 februari 2017

Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verscheen gisteren het bericht dat de wet werkbaar en wendbaar werk, die normaal op 1 februari 2017 in werking zou treden, nog steeds in bespreking is in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Na de stemming in het Parlement en de publicatie in het Belgisch Staatsblad zal pas duidelijk zijn wanneer de wet effectief in werking kan treden. Mogelijk is dit retroactief vanaf 1 februari 2017. Wij houden u op de hoogte!

 

Bron: www.werk.belgie.be