Besox

Heeft uw werknemer recht op klein verlet ter gelegenheid van het communiefeest van zijn kind?

19 april 2016

Indien een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

Er kan echter geen klein verlet opgenomen worden voor de eerste communie of het lentefeest.

In principe valt de dag klein verlet samen met de dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtigheid echter doorgaat op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, dan is er recht op klein verlet voor de gewone activiteitsdag die onmiddellijk volgt op de dag van de plechtigheid of er onmiddellijk aan voorafgaat.

Het begrip arbeidsdag wordt ingevuld op ondernemingsniveau. Indien een werknemer niet moet werken op de activiteitsdag die de dag van de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of volgt, dan verliest hij zijn recht op klein verlet.

Voorbeeld: een deeltijdse werknemer werkt enkel op dinsdag en woensdag en het feest valt op een zondag. Indien dit geldt in een onderneming die van maandag tot vrijdag werkt, dan zal er geen recht op klein verlet zijn voor deze werknemer.

Wanneer een werknemer gebruik wil maken van zijn recht op klein verlet, dan moet hij u op voorhand verwittigen. Als de voorwaarden vervuld zijn, dan kunt u de opname van het klein verlet door uw werknemer niet verhinderen. U kunt desgewenst wel vragen dat de werknemer u een bewijs bezorgt van de gebeurtenis die recht geeft op klein verlet (bijvoorbeeld een attest van de catechist of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd).

Indien de werknemer ouder is van 2 kinderen die hun communie op dezelfde dag doen, dan wordt er slechts 1 dag klein verlet toegekend. De toekenning van het klein verlet is immers gekoppeld aan de gebeurtenis en hangt niet af van het aantal kinderen.

Op deze regel bestaan heel wat sectorale afwijkingen! Zo kan de periode waarin men deze dag moet opnemen bijvoorbeeld verruimd worden door een sectoraal akkoord.

Tags