Besox

Werkbonus: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2022

27 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is er een aanpassing voor de berekening van de sociale werkbonus. De sociale werkbonus is een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen (13,07%) voor werknemers met een (relatief) laag loon. Hieronder kan u de nieuwe bedragen terugvinden:

(*) Onder ‘bedienden’ moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100%, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder ‘arbeiders’ moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108%, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Aangezien de lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon, zorgt de korting op RSZ-vlak er in principe voor dat de verschuldigde belasting stijgt. Om dit effect wat te compenseren wordt een belastingvermindering toegekend in de vorm van een fiscale werkbonus.

De fiscale werkbonus wordt berekend als een percentage op de effectief genoten sociale werkbonus.

Het maximumbedrag van de fiscale loonbonus wordt voor aanslagjaar 2023 opgetrokken tot € 515 en voor aanslagjaar 2024 tot € 520.

Bron: Tussentijdse RSZ-instructies en Wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen, BS 31 december 2021.

Categorie

Tags