Besox

Welke indexering mag u op 1 januari 2022 verwachten voor de bedienden van PC 200?

1 januari 2022

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Rekening houdende met de voorlopige prognoses van het Federaal Planbureau wordt er op 1 januari 2022 een indexering van ongeveer 3,51% verwacht voor de lonen van alle bedienden van PC 200.

Opgelet: het betreft wel nog een prognose op basis van de huidige economische situatie. Het definitieve indexpercentage kennen we pas begin januari 2022, wanneer het gezondheidsindexcijfer voor december 2021 officieel bekend wordt gemaakt.

Bron: Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 7 december 2021.

Tags