Besox

Wat met ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht?

9 april 2020

Nu in heel wat bedrijven tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wegens corona ingeroepen wordt, kan de situatie zich voordoen dat werknemers voor of tijdens deze tijdelijke werkloosheid ziek worden.

In welke mate is de combinatie ziekte en tijdelijke werkloosheid mogelijk? En wie dient er in dat geval de werknemer te vergoeden?

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Voor de arbeiders is dit uitdrukkelijk in artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaald: de arbeider heeft enkel recht op het normale loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken.

Deze bepaling wordt naar analogie ook op de bedienden toegepast. De werknemer kan dus onmiddellijk aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van het ziekenfonds.

Indien de werknemer al ziek is vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is de werkgever slechts het gewaarborgd loon verschuldigd tot en met de dag vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid kan de werknemer aanspraak maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van het ziekenfonds.

Een werknemer die ziek is, kan dus geen werkloosheidsuitkeringen van de RVA ontvangen.